TeachersTrading
Kurset e mia

Krijoni dhe shisni me lehtësi kurse, jepni kuize, detyra dhe shumë më tepër! Duke përdorur kurset e TeachersTrading ju keni akses në tendencat më të fundit të industrisë së të mësuarit elektronik për të krijuar përvoja të fuqishme të të mësuarit.

Kurse të veçuara

Mësimi ndodh shpesh në klasa, por nuk është e nevojshme. Përdorni TeachersTrading – Kurset e mia për të lehtësuar përvojat e të mësuarit pa marrë parasysh kontekstin.


Dëshironi të merrni njoftime shtytëse për të gjitha aktivitetet kryesore në terren?