ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ใช้บริการมา
ยินดีต้อนรับสู่TeachersTrading.com

TeachersTrading.com (“บริการ”) เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Shorr Enterprises Inc., 90 Charles Circle, Stoughton, MA 02072 คุณสามารถติดต่อเราได้จาก ติดต่อเรา หน้า.

TeachersTrading.com เป็นตลาดออนไลน์สำหรับนักการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก ที่ TeachersTrading.com นักการศึกษาแบ่งปัน ขาย และซื้อแผนการสอน ผลิตภัณฑ์การสอน เกม การบรรยาย หนังสือ ฯลฯ

เมื่อใช้ Teachers Trading นักการศึกษาจะช่วยกันปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการสอนและรับเงิน บางครั้งพวกเขาก็แบ่งปันให้ฟรี ทุกคนชนะ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น

TeachersTrading.com มีไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีเพื่อใช้เว็บไซต์นี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้และโดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

License

ใบอนุญาต

A. ใบอนุญาตที่ผู้ขายมอบให้กับ TeachersTrading.com

เมื่อคุณ (ผู้ขาย) ส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาของคุณบนหรือผ่าน TeachersTrading.com คุณยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอ้างสิทธิ์ในเนื้อหาที่คุณส่งมา อย่างไรก็ตาม โดยการทำให้เนื้อหาของคุณพร้อมใช้งานผ่าน TeachersTrading.com คุณให้สิทธิ์แก่ TeachersTrading.com โดยอัตโนมัติแบบไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ถาวร เพิกถอนไม่ได้ (ยกเว้นที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้) สิทธิ์แบบไม่ผูกขาด ทั่วโลก อนุญาตย่อยในการใช้ลิขสิทธิ์ใดๆ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ และ/หรือสิทธิ์ในฐานข้อมูล (แต่ไม่มีสิทธิ์อื่นๆ) ที่คุณมีในเนื้อหา ในสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักหรือพัฒนาขึ้นในภายหลัง เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เนื้อหาพร้อมใช้งานและเผยแพร่ผ่าน TeachersTrading.com . หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกและออกจาก TeachersTrading.com และ/หรือลบเนื้อหาของคุณออกจาก TeachersTrading.com ใบอนุญาตนี้จะถือว่าถูกเพิกถอนเมื่อคุณยกเลิกการเป็นสมาชิกและ/หรือลบเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่า TeacherTrading ใบอนุญาตของ com ในการสร้างเนื้อหาที่คุณขาย ก่อนที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ และ/หรือการลบเนื้อหาดังกล่าว ผู้ซื้อมีให้ เช่นเดียวกับใบอนุญาตย่อยของผู้ซื้อและสิทธิ์ในการใช้และคัดลอกเนื้อหาดังกล่าว จะยังคงมีผลกับการยกเลิกสมาชิกภาพของคุณ และ/หรือการลบเนื้อหาดังกล่าว

B. การรับรองและการรับประกันของผู้ขายที่เป็นสมาชิก; ใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้รายอื่น

เมื่อคุณ (ผู้ขาย) ส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาใดๆ บนหรือผ่านบริการ คุณรับรองและรับประกันว่า:
(ก) คุณมีสิทธิ์และ/หรือใบอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ แจกจ่าย และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้อื่นทำเช่นนั้นและเพื่อ มอบสิทธิ์และใบอนุญาตทั้งหมดแก่ผู้อื่นในที่นี้;
(b) เนื้อหาจะไม่ละเมิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
(ค) คุณได้รับความยินยอม ปล่อยตัว และ/หรืออนุญาตจากบุคคลที่ระบุตัวตนได้แต่ละรายที่ปรากฎในเนื้อหาของคุณให้อัปโหลด ส่ง เผยแพร่ อนุญาตช่วง และ/หรือเผยแพร่ชื่อและ/หรือสิ่งที่คล้ายกันผ่านบริการ
คุณ (ผู้ขาย) ยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า คุณอ้างสิทธิ์ในเนื้อหาที่คุณส่งมา ด้วยเหตุนี้ คุณจึงควบคุมใบอนุญาตลิขสิทธิ์ที่มอบให้กับผู้ซื้อ และเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงข้อกำหนดที่คุณนำเสนอเนื้อหาของคุณแก่ผู้ซื้อ TeachersTrading.com อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาวิธีการสำหรับผู้ขายในการเสนอใบอนุญาตหลายใบ ไม่มีสิ่งใดในบริการหรือในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จำกัดสิทธิ์ที่มีอยู่ของผู้ซื้อภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ตามมาตรา 110(1) (การสอนในห้องเรียน), 110(2) (การเรียนรู้ทางไกล) หรือ 107 (การใช้งานที่เหมาะสม ) ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (17 USC 101 et seq.) คุณซึ่งเป็นผู้ขายอาจต้องการพิจารณาใช้หนึ่งในใบอนุญาตลิขสิทธิ์ที่มีให้ผ่านทาง Creative Commons กับเนื้อหาของคุณ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ Creative Commons ที่ www.creativecommons.org

ค. ค่าธรรมเนียม บริการ ราคา และการชำระเงิน

 1. ค่าสมาชิกและค่าบริการ
  ผู้ขายที่ต้องการนำเสนอเนื้อหาผ่าน TeachersTrading.com จะต้องเข้าร่วมกับ TeachersTrading.com มีสมาชิกสองประเภทสำหรับผู้ขาย:
  ก. สมาชิกพื้นฐาน – ไม่เสียค่าสมาชิกรายปี
  ข. การเป็นสมาชิกแบบพรีเมียม – ชำระค่าสมาชิกรายปี $59.95 ผู้ขายทั้งหมดสามารถอัปเกรดการเป็นสมาชิกจากระดับพื้นฐานเป็นระดับพรีเมียมได้ตลอดเวลา ผู้ขายระดับพรีเมียมรายใหม่มีสิทธิ์ได้รับการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน ซึ่งอาจทำได้โดยยกเลิกการเป็นสมาชิกพรีเมียมผ่านลิงก์ติดต่อ (http://teacherstrading.com/contact)
  ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกับ TeachersTrading.com ในฐานะผู้ขาย – แม้ว่าจะแนะนำเป็นอย่างยิ่งก็ตาม
 2. ค่าจัดส่ง การจัดการ และค่าดำเนินการ
  ผู้ขายอาจเรียกเก็บค่าจัดส่ง การจัดการ และการประมวลผลของวัสดุทางกายภาพที่ขายผ่าน TeachersTrading.com โดยรวมค่าจัดส่ง การจัดการ และวิธีดำเนินการและค่าธรรมเนียมไว้ในราคาขายของสินค้า
 3. ราคาสินค้า.
  ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดราคาสำหรับการขายเนื้อหาของตนที่เผยแพร่ผ่าน TeachersTrading.com รวมถึงวัสดุทั้งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์และจับต้องได้
 4. ค่าธรรมเนียมบริการ
  ในการพิจารณาสำหรับบริการที่จัดหาให้โดย TeachersTrading.com คุณ (ผู้ขาย) ตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมบริการ TeachersTrading.com สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณขายให้กับผู้ซื้อผ่าน TeachersTrading.com ตามข้อมูลต่อไปนี้:
  ก. ผู้ขายขั้นพื้นฐานจะได้รับ 60% ของราคาขาย (ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีขาย) ของสินค้าที่ขายแต่ละรายการ
  ข. ผู้ขายระดับพรีเมียมจะได้รับ 80% ของราคาขาย (ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีขาย) ของสินค้าที่ขายแต่ละรายการ

สำหรับการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง TeachersTrading.com จะหักค่าบริการโดยอัตโนมัติจากราคาขายที่รวบรวมจากผู้ซื้อผ่าน TeachersTrading.com จากนั้นจะแบ่งจำนวนเงินที่เหลือให้กับผู้ขายเป็นรายเดือนดังนี้:
ก. TeachersTrading.com จะเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อในเวลาที่ซื้อสินค้าผ่าน TeachersTrading.com
ข. TeachersTrading.com จะแจ้งให้คุณทราบ (ผู้ขาย) ทางอีเมลเกี่ยวกับการขายเมื่อการชำระเงินได้รับการยืนยันและเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อแล้ว
ค. ในกรณีของสินค้าที่จับต้องได้ TeachersTrading.com จะให้ที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้ซื้อแก่ผู้ขายและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ขายในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
ง. หากคุณ (ผู้ขาย) ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เป็นรายเดือน TeachersTrading.com จะแจกจ่ายเงินเนื่องจากคุณ (ในฐานะผู้ขาย) สำหรับการขายเนื้อหาของคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ TeachersTrading.com ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการระงับเงินที่อาจต้องจ่ายให้คุณ และอาจเก็บเงินเหล่านั้นไว้อย่างถาวรหรือคืนเงินให้กับผู้ซื้อที่ซื้อเนื้อหาจากคุณ . TeachersTrading.com ขอสงวนสิทธิ์ในการชะลอการชำระเงิน การชำระเงินรายเดือนจะดำเนินการผ่าน PayPal สำหรับผู้ขายทั้งหมด TeachersTrading.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงตัวประมวลผลการชำระเงินที่ใช้โดย TeachersTrading.com หากคุณ (ผู้ขาย) ไม่สามารถรับบัญชี PayPal ได้ TeachersTrading.com อาจพิจารณารูปแบบการชำระเงินอื่นเป็นกรณีไป เราไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับบริการที่ผู้ประมวลผลการชำระเงินของเรามอบให้ และไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการชำระเงินที่เกิดจากพวกเขา ค่าธรรมเนียมทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ TeacherTrading.com คุณตกลงว่าเมื่อมีการแจ้งการขายสินค้า คุณจะจัดส่งเนื้อหาทางกายภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งขายโดยคุณผ่านทาง ตัวอย่างเช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาและการจัดส่งสินค้าดังกล่าว และในกรณีใดๆ ตามกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตจาก TeachersTrading.com ให้จัดส่งไปยังที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่ TeachersTrading.com แจ้งไว้

ง. ข้อตกลงและภาระผูกพันเพิ่มเติมของผู้ขาย

โดยการลงรายการสินค้าเพื่อขายหรืออัปโหลดไปยัง TeachersTrading.com แสดงว่าคุณ (ผู้ขาย) เป็นตัวแทนและรับประกันต่อผู้ซื้อที่คาดหวังว่าคุณมีสิทธิ์และความสามารถในการขายและจัดส่ง และรายการนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ และ ไม่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง คุณรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่ารายการและการใช้สิ่งเดียวกันนั้นจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

เมื่อขายเนื้อหาดิจิทัล คุณตกลงว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายจะต้องอยู่ในการดาวน์โหลดที่นำเสนอ และไม่มีส่วนหนึ่งของเนื้อหาดิจิทัลดังกล่าวจะถูกส่งแยกต่างหากหรือต้องซื้อเพิ่มเติม เช่น ผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือช่องทางอื่น ๆ

นอกจากนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น ผู้ขายตกลงที่จะไม่ – และตกลงที่จะทำให้บริษัทในเครือ ตัวแทน พนักงาน และผู้รับจ้างของพวกเขาไม่ – ใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามใดๆ ข้อมูลการสั่งซื้อ หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ซื้อหรือผู้ใช้อื่นๆ ของ ครูเทรดดิ้งดอทคอม ซึ่งได้รับผ่าน TeachersTrading.com หรือเปิดเผยแก่ผู้ขายโดย TeachersTrading.com ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำผ่าน TeachersTrading.com เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ตามความจำเป็นในการทำธุรกรรมผ่าน TeachersTrading.com ให้เสร็จสมบูรณ์ และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ , (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการชักชวน การโฆษณา การตลาดทางตรง การล่วงละเมิด การบุกรุกความเป็นส่วนตัว หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ)

E. ผู้ขายและผู้เยี่ยมชม

ห้ามโฆษณามีการกล่าวถึงภาพอนาจาร ยาเสพติด หรืออาวุธ และต้องไม่มีเนื้อหาโจ่งแจ้งที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา

TeachersTrading.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ แก้ไข ลบ หรือลบผู้ขาย เนื้อหาของผู้ขาย หรือบัญชีของผู้ขายหรือบัญชีผู้ใช้อื่นใดตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลของพื้นที่ เนื้อหา หรือ การละเมิดบริการนี้

การโพสต์เนื้อหาที่เรียกร้องหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ TeacherTrading.com จะถูกลบออกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

หากผู้เยี่ยมชมแจ้งผู้ขายในข้อหาใช้บริการในทางที่ผิด TeachersTrading.com จะตรวจสอบและสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งอีเมลถึงผู้ขายเพื่อแจ้งเตือน การแก้ไขบัญชี การแบนผู้ขาย และที่เป็นไปได้ การดำเนินการทางกฎหมาย

TeachersTrading.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีใด ๆ และห้ามผู้ใช้ใด ๆ โดยไม่มีคำเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TeachersTrading.com ไม่อนุญาตให้สมาชิกโพสต์เนื้อหาที่ต้องลงทะเบียนใช้บริการและหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ผู้ขายที่โพสต์เนื้อหาที่ไม่ผ่านข้อกำหนดนี้จะได้รับแจ้งจาก TeachersTrading.com และเนื้อหาที่เป็นปัญหาจะถูกแก้ไขหรือลบทิ้ง

หากการละเมิดของ TeachersTrading.com ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ TeachersTrading.com บันทึกเซิร์ฟเวอร์ หรือการโพสต์เนื้อหา TeachersTrading.com ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกผู้ใช้แต่ละรายไม่ให้ใช้ไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนเงิน

การขายผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และดิจิทัลทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการคืนเงิน

TeachersTrading.com อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้นนโยบายนี้เป็นกรณีไป เช่น ถ้า:
(a) ไฟล์ดิจิทัลมีข้อบกพร่อง
(b) คำอธิบายผลิตภัณฑ์เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ
(c) สินค้าทางกายภาพไม่ได้ถูกจัดส่งภายในสองสัปดาห์หลังจากมีการสั่งซื้อ หากมีข้อยกเว้นดังกล่าว TeachersTrading.com อาจออกเงินคืนสำหรับการซื้อดังกล่าวแก่ผู้ซื้อในลักษณะใดก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในรูปแบบของเครดิตร้านค้า

ในฐานะผู้ซื้อ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการพิจารณาว่าคุณมีฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากไฟล์ดิจิทัล รูปแบบไฟล์นั้นเหมาะสมกับความต้องการของคุณ และเนื้อหาที่คุณกำลังซื้อนั้นถูกกฎหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินในกรณีเหล่านี้ สินค้าที่ถูกลบออกจาก TeachersTrading.com เนื่องจากการร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า หรือด้วยเหตุผลอื่นใด จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

หาก TeachersTrading.com เลือกที่จะออกเงินคืนให้กับผู้ซื้อ จำนวนเงินที่คืนจะถูกหักออกจากการชำระเงินรายเดือนถัดไปของผู้ขาย อย่างไรก็ตาม หากการชำระเงินรายเดือนถัดไปของผู้ขายน้อยกว่าจำนวนเงินที่คืน ทาง TeachersTrading.com อาจเรียกเก็บเงิน จำนวนเงินคืนดังกล่าวไปยังบัตรเครดิตของผู้ขาย บัญชี PayPal หรือบัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินอื่นๆ

พันธมิตร | โปรแกรมผู้แนะนำ – คุณต้องเป็นผู้ขายที่ลงทะเบียนกับ Teacherstrading.com จึงจะสามารถใช้ Affiliate| โปรแกรมอ้างอิง

มีสองวิธีในการสร้างรายได้โดยใช้พันธมิตรของ Teacherstrading.com | โปรแกรมอ้างอิง

 1. อ้างอิง | รับสมัครอื่นๆ คนที่จะเป็นผู้ขาย บน TeachersTrading.com
 2. อ้างอิง | ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือผู้ขายเฉพาะราย

ใช้ลิงค์พันธมิตรในแท็บถัดไปเพื่อสร้างรายได้ทั้งสองทาง ลิงค์พันธมิตรมีการอ้างอิง/หมายเลขที่ส่วนท้าย – นี่คือวิธีการติดตามเพื่อให้คุณได้รับเครดิตสำหรับการลงทะเบียนและ/หรือการขายใดๆ คุณสามารถติดตามลิงก์ของคุณได้ที่นี่ในพื้นที่พันธมิตร

คุณสามารถใช้ตัวสร้างลิงค์พันธมิตรเพื่อ โปรโมทสินค้าเฉพาะหรือเฉพาะผู้ขาย (วิธีที่ 2). ขั้นแรกให้ค้นหาหน้าบนเว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือหน้าร้านค้าเฉพาะของผู้ขาย คัดลอกลิงก์ในแถบที่อยู่ที่ด้านบนของเบราว์เซอร์ แล้ววางลงในตัวสร้างลิงก์ คุณสามารถใช้ลิงค์ที่สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณหรือบนโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมล สินค้าที่ซื้อผ่านลิงก์ของคุณ คุณจะได้รับ 2.5% ของราคาขายของรายการนั้น

สำหรับวิธีที่หนึ่ง ให้ใช้ลิงค์พันธมิตรทั่วไปของคุณพร้อมกับข้อความบางส่วนถึง สนับสนุนให้คนเป็นผู้ขาย หากมีคนลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์ของคุณ คุณจะได้รับ 2.5% ของยอดขายในอนาคตทั้งหมดที่ผู้ขายทำ ค่าคอมมิชชั่นประเภทนี้จะแสดงในแท็บรายได้ของคุณในแดชบอร์ดผู้ขาย – พร้อมค่าคอมมิชชั่นที่คุณได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของคุณเอง

คุณสามารถ เพิ่มค่าคอมมิชชั่นของคุณเป็นสองเท่าเป็น 5% หากคุณรับสมัครผู้ขายแล้วโปรโมตผลิตภัณฑ์ของพวกเขา คุณจะได้รับ 2.5% จากการสรรหาผู้ขายและอีก 2.5% สำหรับการโปรโมตผลิตภัณฑ์จากร้านค้าของผู้ขายรายนั้น

ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นอย่างยุติธรรม ความคิดเห็นทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจาก teachertrading.com

คำถามเกี่ยวกับนโยบายของเราอาจส่งไปที่ http://teacherstrading.com/contact/