ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ (Lumi/H5P)

ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ Lumi ਅਤੇ H5P ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ

ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣ
ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 • ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਵਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ - ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ
  00:00
 • ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਯਾਮੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
  00:00
 • % ਭਰਪੂਰਤਾ, ਆਈਸੋਟੋਪ, ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਪਰਮਾਣੂ, ਅਣੂ, ਆਇਨ - ਰਸਾਇਣ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ
  00:00
 • ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਅਣੂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਪਰਮਾਣੂ, ਅਣੂ, ਆਇਨ ਯੂਨਿਟ - ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ
  00:00

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੁਸ਼ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?