एसिड / आधार र तिनीहरूको संयुग्मित शक्ति। pKa, pKb, Ka, Kb (Lumi/H5P)

पाठ्यक्रम बारे

यस पाठ्यक्रममा अन्तरक्रियात्मक प्रश्नहरू सम्मिलित भिडियोहरू समावेश छन्। यी Lumi र H5P प्रयोग गरेर बनाइएको थियो।

पाठ्यक्रम सामाग्री

एसिड र आधारहरू

  • एसिड / आधार र तिनीहरूको संयुग्मित शक्ति। pKa, pKb, Ka, Kb (८.२, ८.३, ८.७)
    00:00

विद्यार्थी मूल्याङ्कन र समीक्षाहरू

अहिलेसम्म कुनै समीक्षा छैन
अहिलेसम्म कुनै समीक्षा छैन

सबै प्रमुख अन-साइट गतिविधिहरूको लागि पुश सूचनाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ?