थर्मोडायनामिक्स अन्तरक्रियात्मक भिडियोहरूका अनुप्रयोगहरू (Lumi/H5P)

पाठ्यक्रम बारे

यस पाठ्यक्रममा अन्तरक्रियात्मक प्रश्नहरू सम्मिलित भिडियोहरू समावेश छन्। यी Lumi र H5P प्रयोग गरेर बनाइएको थियो।

पाठ्यक्रम सामाग्री

थर्मोडायनामिक्स को आवेदन

  • चरण परिवर्तनहरूको गिब्स मुक्त ऊर्जाको लागि कसरी समाधान गर्ने - सहजता, एन्ट्रोपी, गिब्स इकाई - रसायन विज्ञान
    00:00
  • किन मानक घटाउने सम्भावनाहरू गहन छन्
    00:00

विद्यार्थी मूल्याङ्कन र समीक्षाहरू

अहिलेसम्म कुनै समीक्षा छैन
अहिलेसम्म कुनै समीक्षा छैन

सबै प्रमुख अन-साइट गतिविधिहरूको लागि पुश सूचनाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ?