TeachersTrading
Мои курсеви

Лесно креирајте и продавајте курсеви, испорачувајте квизови, задачи и многу повеќе! Со користење на курсевите за TeachersTrading, имате пристап до најновите трендови во индустријата за е-учење за создавање робусни искуства за учење.

Избрани курсеви

Учењето често се случува во училниците, но не мора. Користете TeachersTrading – Мои курсеви за да ги олесните искуствата за учење без разлика на контекстот.

Сакате да добивате притисни известувања за сите главни активности на лице место?