TeachersTrading
دوره های من

به راحتی دوره ها را ایجاد و بفروشید، آزمون ها، تکالیف و موارد دیگر را ارائه دهید! با استفاده از دوره های TeachersTrading به آخرین روندهای صنعت آموزش الکترونیکی برای ایجاد تجربیات یادگیری قوی دسترسی دارید.

دوره های ویژه

یادگیری اغلب در کلاس های درس اتفاق می افتد اما لازم نیست. از TeachersTrading – My Courses برای تسهیل تجربیات یادگیری بدون توجه به زمینه استفاده کنید.

آیا می‌خواهید اعلان‌های فشاری را برای تمام فعالیت‌های اصلی در محل دریافت کنید؟